WARUNKI WPISU DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KUCÓW SZETLANDZKICH

Do Polskiej Księgi Stadnej Kuców Szetlandzkich  kuce szetlandzkie są wpisywane według poniższych kryteriów, po przesłaniu do biura PTKS czytelnie wypełnionych odpowiednich formularzy, które znajdują się w zakładce FORMULARZE  oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem OPŁATY

 • Księga stadna czystorasowych kuców szetlandzkich jako księga zamknięta posiada jedynie sekcję główną, w której znajdują się klasy:
  a) OGÓLNA, b) OGIERY i WAŁACHY, c) KLACZE
 • Każdy wpisywany kuc szetlandzki o cechach zgodnych z wzorcem rasowym, musi pochodzić od rodziców, którzy zostali wpisani do sekcji głównej księgi stadnej kuców szetlandzkich oraz musi mieć rodowód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w programie hodowlanym oraz zostać zidentyfikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi w zakresie identyfikacji koniowatych.
 • Przy wpisie do księgi kucowi nadawany jest indywidualny numer. Kuce wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez inny związek hodowców zachowują swój niepowtarzalny numer dożywotni (UELN).
 • Do sekcji głównej wpisywane jest potomstwo kuców wpisanych do sekcji głównej księgi stadnej kuców szetlandzkich oraz odsadzone źrebięta i młodzież spełniające warunki rodowodowe, sprowadzone z państw członkowskich UE oraz z państw trzecich zgodnie z prawem UE.
 • Do klasy OGÓLNA wpisywane są na wniosek hodowcy czystorasowe kuce szetlandzkie spełniające jedynie warunki określone w załączniku II część 1 rozdział 1 oraz art. 21 rozporządzenia UE nr 2016/1012.
 • Do klasy OGIERY i WAŁACHY wpisywane są ogiery o cechach zgodnych z wzorcem rasowym, w wieku minimum lat trzech po przeglądzie klasyfikacyjnym i weterynaryjnym zgodnym z Między- narodowym Standardem Weterynaryjnym (International Veterinary Standard).
 • Do klasy OGIERY i WAŁACHY są wpisywane również ogiery o cechach zgodnych z wzorcem rasowym po kastracji.
 • Do klasy KLACZE księgi stadnej są wpisywane klacze o cechach zgodnych z wzorcem rasowym, wpisane jako źrebięta do sekcji głównej, które zostały zaźrebione w zalecanym wieku lat trzech lub później, co potwierdzone jest świadectwem pokrycia.
 • Czystorasowe kuce szetlandzkie, sprowadzone z innych państw członkowskich UE oraz z państw trzecich zgodnie z prawem UE, wpisane do klas w sekcji głównej księgi hodowlanej pochodzenia rasy lub innych ksiąg hodowlanych kuców szetlandzkich zrzeszonych w ISPC, są wpisywane w analogicznej klasie sekcji głównej księgi jak w kraju pochodzenia.
 • Uznawanie dokumentacji międzynarodowej jest nieodłącznym elementem prawidłowego prowadzenia księgi stadnej kuców szetlandzkich kraju stowarzyszonego w ISPC. Chodzi tu o dokumentację wewnętrzną między poszczególnymi związkami hodowców określoną decyzjami ISPC:
  • a) automatyczne uznawanie ogierów dopuszczonych do rozrodu na zasadach wzajemności w krajach członkowskich ISPC,
  • b) International Transfer Certificate, który informuje PTKS o wszystkich kucach eksportowanych i przybywających do Polski z państw członkowskich,
  • c) International Stinting Certificate, które to zaświadczenie umożliwia wpis źrebiąt od klaczy pokrytych za granicą,
  • d) International Veterinary Standard, który ujednolica zakres badania weterynaryjnego ogierów,
  • e) Wizowanie dokumentu identyfikacyjnego kraju pochodzenia przez PTKS, podobnie jak we wszystkich krajach członkowskich ISPC, przy zachowaniu oryginalnego dokumentu identyfikacyjnego i dożywotniego numeru UELN.

UWAGI:

 • Po wpisaniu do Polskiej Księgi Stadnej Kuców Szetlandzkich, wszystkie kuce nie posiadające elektronicznej identyfikacji mają wszczepiany mikroprocesor.
 • Kuce w wieku lat czterech i powyżej nie mogą przekraczać 107 cm wzrostu mierzonego laską na płycie.
 • Ogiery trzyletnie przedstawiane do przeglądu muszą być ponownie zmierzone w wieku lat czterech.
 • Nie będą wpisywane kuce maści tarantowatej.
 • Nie będą wpisywane kuce, których imiona występują w księdze jako imiona kuców wcześniej już wpisanych. Sugeruje się używania prefiksu przed nazwą kuca, który umownie identyfikuje jego hodowcę.
 • Kuce wpisywane do PKSKS muszą spełniać minimalne warunki mające na celu realizację założeń programu hodowlanego kuców szetlandzkich w związku z tym są poddawane corocznym przeglądom hodowlanym dokonywanym przez międzynarodowych sędziów kuców szetlandzkich.

Dokumentacja hodowlana wzorowana na dokumentacji Shetland Pony Stud-Book (SPSB) i uznawana przez kraje zrzeszone w Międzynarodowym Komitecie ds. Kuców Szetlandzkich do pobrania w zakładce FORMULARZE to:

 • Zgłoszenie kuca do księgi stadnej.
 • Zgłoszenie urodzenia pierwszego źrebięcia
 • Zgłoszenie urodzenia kolejnych źrebiąt
 • Zgłoszenie ogiera do przeglądu
 • Świadectwo pokrycia (Międzynarodowe świadectwo pokrycia)
 • International Pony Movement Certificate
 • Zgłoszenie zmiany właściciela.
 • Przegląd weterynaryjny

Dalsze informacje o kucach szetlandzkich i księdze stadnej można uzyskać w Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Kuców Szetlandzkich.

DANE KONTAKTOWE:

Polska Księga Stadna Kuców Szetlandzkich
Imno, 72 200 Nowogard
tel. +48 91 391 09 11
e-mail: biuro@shetland-pony.pl
rachunek bankowy: 83 1090 2268 0000 0001 2043 4170

 

Polska Księga Stadna Kuców Szetlandzkich

Polish Shetland Pony Stud-Book
Imno, 72 200 Nowogard
tel. +48 91 391 09 11,
e-mail:

biuro@shetland-pony.pl

rachunek bankowy:

83 1090 2268 0000 0001 2043 4170

facebook logo ok

August 2020
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Copyright @ 2012 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie

Projekt i wykonanie: WAKROM