XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
IX Ogólnopolska Wystawa Kuców Szetlandzkich
VIII Ogólnopolska Wystawa Kuców Szetlandzkich
Ogólnopolska Ocena Kuców Szetlandzkich - 2012
VI OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KUCÓW SZETLANDZKICH