Formularze wpisu do księgi stadnej i rejestru (paszport)

 1. zgłoszenie kuca szetlandzkiego do księgi stadnej (PDF)
 2. zgłoszenie klaczki i pierwszego źrebięcia (PDF)
 3. zgłoszenie kolejnego źrebięcia klaczy (PDF)
 4. zgłoszenie ogiera (PDF)
 5. badanie weterynaryjne - awers (PDF)
  badanie weterynaryjne - rewers (PDF)
 6. zgłoszenie zmiany posiadacza (PDF)
 7. zgłoszenie kuca do rejestru (paszport) (PDF)
 8. zlecenie badania DNA (PDF)
 9. protokół pobrania włosów (PDF)
 10. wniosek o wydanie duplikatu paszportu (PDF)
 11. eksport kuca (IPMC) (PDF)

 

Informacja techniczna

Formularze w postaci plików PDF zawierają aktywne pola tekstowe umożliwiające ich wypełnienie. Po zapisaniu pliku z wybranym formularzem na dysku twardym komputera, należy uruchomić plik w programie Adobe Reader (lub równoważnym) i 3 krotnie kliknąć w polu do uzupełnienia odpowiadającemu wykropkowaniu. Pole tekstowe uaktywni się i można będzie wypełnić formularz treścią.

© 2021 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.

Projekt i wykonanie: StudioAlfa.pl - Strony na Joomla